معنی و ترجمه کلمه weather station به فارسی weather station یعنی چه

weather station


ايستگاه هوا شناسى
علوم نظامى : ايستگاه هواشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها