معنی و ترجمه کلمه weather worn به فارسی weather worn یعنی چه

weather worn


تحت تاثير هوا در امده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها