معنی و ترجمه کلمه wed thickness به فارسی wed thickness یعنی چه

wed thickness


علوم نظامى : حداقل ضخامت يا فاصله بين سطح خارجى و داخلى دانه هاى خرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها