معنی و ترجمه کلمه wedge shaped به فارسی wedge shaped یعنی چه

wedge shaped


Vگوه اى ،سه گوش ،داراى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها