معنی و ترجمه کلمه weeping willow به فارسی weeping willow یعنی چه

weeping willow


(گ.ش ).بيد مجنون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها