معنی و ترجمه کلمه weighable به فارسی weighable یعنی چه

weighable


وزن کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها