معنی و ترجمه کلمه welding lead به فارسی welding lead یعنی چه

welding lead


علوم مهندسى : کابل جوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها