معنی و ترجمه کلمه well deck به فارسی well deck یعنی چه

well deck


پل بارگيرى
علوم نظامى : پل فرورفته
علوم دريايى : عرشه بارگيرى ،پل فرورفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها