معنی و ترجمه کلمه well-informed به فارسی well-informed یعنی چه

well-informed


بصير،بااطلاع

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها