معنی و ترجمه کلمه what hurt is there in that به فارسی what hurt is there in that یعنی چه

what hurt is there in that


چه زيانى دارد ( اينکار)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها