معنی و ترجمه کلمه what is going up? به فارسی what is going up? یعنی چه

what is going up?


چه خبراست ؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها