معنی و ترجمه کلمه where do you live به فارسی where do you live یعنی چه

where do you live


کجا زندگى مى کنيد يا منزل داريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها