معنی و ترجمه کلمه where did he come from? به فارسی where did he come from? یعنی چه

where did he come from?


از کجا امد؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها