معنی و ترجمه کلمه whisker به فارسی whisker یعنی چه

whisker


)whiskery(موى اطراف گونه و چانه ،شارب ،ريش ،ماهوت پاک کن ،(د.گ).جاروب کوچک ،طره ،مودار
الکترونيک : سوزن بلور
علوم هوايى : کريستال منفرد کوچک عدسى شکلى که استحکام يا استقامت ان به بيشترين مقدارى که به صورت تئوريک قابل دستيابى است ب سيار نزديک است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها