معنی و ترجمه کلمه who came? به فارسی who came? یعنی چه

who came?


که امده ؟،کى امده ؟،چه اشخاصى امدند؟،کى ها امدند؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها