معنی و ترجمه کلمه wide flange به فارسی wide flange یعنی چه

wide flange


عمران : نيمرخ بال پهن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها