معنی و ترجمه کلمه wild به فارسی wild یعنی چه

wild


ريسکى ،وحشى ،جنگلى ،خود رو،شيفته و ديوانه
ورزش : ماجراجويانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها