معنی و ترجمه کلمه wildcat به فارسی wildcat یعنی چه

wildcat


(ج.ش ).گربه وحشى ،غير مجاز،قاچاقى
ورزش : فشنگ با گلوله کوچکتر از پوکه
علوم نظامى : گيره دوار لنگر
علوم دريايى : گيره دوار لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها