معنی و ترجمه کلمه will adjust به فارسی will adjust یعنی چه

will adjust


علوم نظامى : تنظيم مى کنم ،اتش به اختيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها