معنی و ترجمه کلمه winder به فارسی winder یعنی چه

winder


دويدن سريع ،پيچنده ،کوک کننده ،کليد کوک ،نخ پيچ
ورزش : گرم شدن تدريجى بدن و افزودن بر سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها