معنی و ترجمه کلمه توپ سلام به انگلیسی توپ سلام یعنی چه

توپ سلام

salvo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها