معنی و ترجمه کلمه تبار به انگلیسی تبار یعنی چه

تبار

ancestry
antecedent
pedigree
race
tribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها