معنی و ترجمه کلمه wire-rolling mill به فارسی wire-rolling mill یعنی چه

wire-rolling mill


علوم مهندسى : دستگاه نورد سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها