معنی و ترجمه کلمه withdrawal به فارسی withdrawal یعنی چه

withdrawal


استرداد،عدول ،کناره گيرى از مسابقه تکواندو،عمليات عقب نشينى اختيارى ،عقب نشينى ،تخليه مواضع از راه هوا،گوشه گيرى ،پس کشيدن( در جماع)، )withdraw(پس گرفتن ،باز گرفتن ،صرفنظر کردن ،بازگيرى
قانون ـ فقه : کنار کشيدن
روانشناسى : پس کشيد ن
ورزش : بريدن
علوم نظامى : خارج کردن عقب کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها