معنی و ترجمه کلمه withhold به فارسی withhold یعنی چه

withhold


محدود کردن استفاده از جنگ افزار اتمى محدوديت اجراى اتش ،ممانعت ،دريغ داشتن ،مضايقه داشتن ،خوددارى کردن ،منع کردن ،نگاهداشتن
علوم نظامى : مانع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها