معنی و ترجمه کلمه wood shot به فارسی wood shot یعنی چه

wood shot


ورزش : ضربه با قسمت چوبى راکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها