معنی و ترجمه کلمه wooden به فارسی wooden یعنی چه

wooden


چوبى ،از چوب ساخته شده ،خشن ،شق ،راست ،سيخ
عمران : چوبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها