معنی و ترجمه کلمه working fluid به فارسی working fluid یعنی چه

working fluid


سيال عامل
علوم هوايى : سيال متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها