معنی و ترجمه کلمه worksheet window به فارسی worksheet window یعنی چه

worksheet window


کامپيوتر : پنجره صفحه کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها