معنی و ترجمه کلمه world federation of trade unions به فارسی world federation of trade unions یعنی چه

world federation of trade unions


قانون ـ فقه : فدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها