معنی و ترجمه کلمه wretched به فارسی wretched یعنی چه

wretched


رنجور،بدبخت ،بيچاره ،ضعيف الحال ،پست ،تاسف اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها