معنی و ترجمه کلمه xylophilous به فارسی xylophilous یعنی چه

xylophilous


(گ.ش ).ريشه کننده روى چوب( مانند بعضى از قارچها)،(ج.ش ).بوجودامده از چوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها