معنی و ترجمه کلمه xylose به فارسی xylose یعنی چه

xylose


(ش ).گسيلور،قند متبلور و غير قابل تخمير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها