معنی و ترجمه کلمه y (deviation score) به فارسی y (deviation score) یعنی چه

y (deviation score)


روانشناسى : نمره انحراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها