معنی و ترجمه کلمه y-scale به فارسی y-scale یعنی چه

y-scale


علوم نظامى : در عکس هوايى مايل مقياسى خطى است که موازى با خط محوراصلى عرضها کشيده مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها