معنی و ترجمه کلمه yap به فارسی yap یعنی چه

yap


(ج.ش )سگ زوزه کش ،سگ بداصل ،صداى تند و تيز،حرف ،سخن ،زوزه کشيدن ،عوعو کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها