معنی و ترجمه کلمه year-to-year fluctuation به فارسی year-to-year fluctuation یعنی چه

year-to-year fluctuation


عمران : نوسانات ساليانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها