معنی و ترجمه کلمه yellow jack به فارسی yellow jack یعنی چه

yellow jack


(طب )تب زرد،پرچم قرنطينه کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها