معنی و ترجمه کلمه yellow jacket به فارسی yellow jacket یعنی چه

yellow jacket


(ج.ش ).زنبور زرد اجتماعى)Vespidae(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها