معنی و ترجمه کلمه yeop-chagi به فارسی yeop-chagi یعنی چه

yeop-chagi


ورزش : ضربه با بغل پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها