معنی و ترجمه کلمه yesteryear به فارسی yesteryear یعنی چه

yesteryear


سال گذشته ،پارسال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها