معنی و ترجمه کلمه yield of cdoncrete به فارسی yield of cdoncrete یعنی چه

yield of cdoncrete


حجم بتن حاصل پس از ترکيب مواد سيمان ،ماسه
عمران : شن و اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها