معنی و ترجمه کلمه yield stress به فارسی yield stress یعنی چه

yield stress


علوم مهندسى : تنش تسليم
شيمى : تنش تسليم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها