معنی و ترجمه کلمه yielder به فارسی yielder یعنی چه

yielder


تسليم کننده ،بدهکار،پاداش دهنده ،حاصل دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها