معنی و ترجمه کلمه yogin به فارسی yogin یعنی چه

yogin


)yogi(جوکى ،مرتاض هندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها