معنی و ترجمه کلمه you're به فارسی you're یعنی چه

you're


)=you are(شما هستيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها