معنی و ترجمه کلمه you might have come به فارسی you might have come یعنی چه

you might have come


ميتوانستيد بياييد،بايد امده باشيد،بايستى مى امديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها