معنی و ترجمه کلمه you will be sorry for it به فارسی you will be sorry for it یعنی چه

you will be sorry for it


پشيمان خواهيد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها