معنی و ترجمه کلمه youch sensitive screen به فارسی youch sensitive screen یعنی چه

youch sensitive screen


کامپيوتر : صفحه حساس به تماس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها