معنی و ترجمه کلمه your is better than mine به فارسی your is better than mine یعنی چه

your is better than mine


مال شما از مال من بهتر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها